Cum se procedeaza in aceasta situatie din punct de vedere declarativ? Ce impozite trebuie platite? Cine trebuie sa plateasca aceste impozite si cand?

 

Conform art. 223 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal  veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana fac obiectul impunerii in conformitate cu regulile speciale prevazute la Titlu IV – Impozitul pe venit.
Veniturile din cesionarea partilor sociale reprezinta venituri din investitii potrivit art. 91 lit. c) din Codul fiscal  , stabilirea castigului rezultat din aceasta operatiune realizandu-se in conformitate cu prevederile art. 94 din acest act normativ.
Castigul din transferul partilor sociale reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul de vanzare si valoarea lor fiscala definita la art. 7 pct. 44 lit e) din Codul fiscal  ca fiind valoarea de achizitie sau de aport. Determinarea castigului/pierderii din transferul acestor titluri de valoare se efectueaza la data efectuarii platilor pretului tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre beneficiarul de venit.
Conform art. 129 alin. (3) contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit Titlului IV, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit.
Potrivit art. 96 din Codul fiscal , castigul net anual sau pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare si reflectat in declaratia 200 care se depune pana la data de 25 mai a anului urmator celuide realizare a venitului. Potrivit art. 119 din Codul fiscal , castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare se determina de organul fiscal competent ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni. In cazul in care este inregistrata o pierdere neta anuala stabilita prin declaratia privind venitul realizat, aceasta se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent potrivit art. 123 din Codul fiscal
pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
Concluzionand :
- Societatea dvs. nu are nicio obligatie privind retinerea sau declararea impozitului pe venitul realizat de persoana fizica farnceza din aceasta tranzactie.
- Cetateanul francez are obligatia de a depune declaratia 200 privind venitul realizat in Romania pana pe 25 mai anul viitor. Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere, impozitul de achitat conform deciziei de impunere anuale platindu-se in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Comments


Add Comment